Kategori
Stålmontage
Om projektet

Konstruktionssmide av bockryggar till rulltrappor

Konstruktionssmide är något vi, vid ett flertal tillfällen utfört för våra kunder. Kone, som detta projekt gällde, är marknadsledande på s.k. tunga rulltrappor, dvs. trappor i kollektivtrafik och liknande. Byten av dessa trappor utföres nattetid och är komplicerade och kostnadskrävande. Under de senaste 15 åren har vi, som enda leverantör, tillverkat och monterat de bockryggar i stål, som de nya rulltrapporna vilar på. Ett arbete som ställer höga krav på leveranssäkerhet, kvalitet och miljö.  Totalentreprenad som innefattar allt från utsättning, upprättande av konstruktionsritningar, tillverkning, montage, samt tillhandahållande av relationshandlingar. Denna upphandling gällde s.k. delad entreprenad, vilket innebar att vi hade ett antal yrkeskategorier att samarbeta med och mycket exakta tidsplaner att rätta oss efter.

Här visas även bilder på andra bockryggar och stålkonstruktioner vi kan utföra.

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.