Kategori
Stålmontage
Om projektet

Jurk Stålmontage demonterade, lyfte ner och fraktade bort 4 st rulltrappor på H&M i Uppsala då butiken ska byggas om. Nedlyften utfördes med för ändamålet specialbyggd lyftutrustning av utbildad och certifierad personal, detta för att minimera risken för skador på person eller fastighet. Ut- och bortransport utfördes nattetid då butiken är belägen på en högtrafikerad gågata.

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.