Kategori
Stålmontage
Om projektet

Demontering av rulltrappor

Jurk Stålmontage utförde demontering av rulltrappor på H&M i Uppsala då butiken ska byggas om. Vi demonterade, lyfte ner och fraktade bort totalt 4 st rulltrappor. Nedlyften utfördes med för ändamålet specialbyggd lyftutrustning av utbildad och certifierad personal för att minimera risken för skador på person eller fastighet. Utförsel och vidaretransport utfördes nattetid eftersom butiken är belägen på en högtrafikerad gågata.

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.