Jurk Stålmontage demonterade, lyfte ner och fraktade bort 4 st rulltrappor på H&M i Uppsala då butiken ska byggas om. Nedlyften utfördes med för ändamålet specialbyggd lyftutrustning av utbildad och certifierad personal, detta för att minimera risken för skador på person eller fastighet. Ut- och bortransport utfördes nattetid då butiken är belägen på en högtrafikerad...

Under våren och försommaren 2016 demonterade vi och rev 9 st rulltrappor och 2 st rullband på uppdrag av Skanska i Gallerian i Stockholm. Arbetet utfördes nattetid för att inte störa övrig entreprenad och minska risken för skador på tredje man....

I samband med en större renovering / ombyggnad av ett köpcentrum i Stockholm fick vi i uppdrag att flytta 2 st rullband vi huvudentren för att skapa mer butiksytor. Vi demonterade och magasinerade rullbanden för att ca 6 månader senare lyfta upp och återmontera samma band fast nu i ett annat läge. Vi flyttade banden...

Under 2017-2018 byggde vi om en spårdepå i Saltsjöbaden på Uppdrag av BTH Bygg och SL. Ombyggnaden bestod bla i att förstärka spåren inne i servicehallarna, tillverka nya service plattformar samt uppföra en ny stålbyggnad på spårområdet. Arbetet utfördes enligt regelverket SS1090-2 och slutbesiktigades februari 2018....

I samband med utbyte av rulltrapporna ner till perrongen på Hötorget T-bana så tillverkade vi 2 st gångtrappor som monterades mellan rulltrapporna för att öka trafik kapaciteten. Trapporna tillverkades i delar på vår verkstad och monterades på plats under sommaren 2017. Vi tillverkade samtidigt bockryggar i stål som de nya rulltrapporna vilar på . Bifogar några...

I samband med Slussens upprustning så renoveras Stadsmuseet i Stockholm. På Uppdrag av Serneke Bygg och Stockholms Stad fick vi förtroendet att delta i denna upprustning. Vi har förstärkt stommarna genom att klä gamla träbjälkar med stålbalkar, vi har byggt handikappanpassade ramper och hissentresoler för museibesökarna. Vi har byggt om spiraltrappor för att klara dagens krav, vi har...

Konstruktion och montering av skärmtak Till Jula i Bromma Blocks byggde vi detta skärmtak i stål och TRP 17 x 4,5 meter monterat i fasad med dragstag (Detan)....

Montage av gallerburar i parkeringsgarage Jurk Stålmontage demonterar, monterar och om behov finns modifierar garageburar för bilar, motorcyklar och förrådsutrymmen oavsett fabrikat (t ex Troax eller Accelent). Vi kan även måttbeställa och montera nya väggar, skjutdörrar eller helt nya system....

Konstruktionssmide av bockryggar till rulltrappor Kone är marknadsledande på s.k. tunga rulltrappor, dvs. trappor i kollektivtrafik och liknande.  Byten av dessa trappor utföres nattetid och är komplicerade och kostnadskrävande. Under de senaste 15 åren har vi, som enda leverantör, tillverkat och monterat de bockryggar i stål, som de nya rulltrapporna vilar på. Ett arbete som ställer...

Förstärkning av betongkonstruktion/garage i Akalla Vid provtagning av betong i ett P-garage under senhösten 2014, konstaterades att det förelåg rasrisk på det 10 000 kvm stora garaget. Kommunen utfärdade omedelbart nyttjandeförbud och garaget utrymdes omgående. HSB Konsult anlitade en konstruktör som började rita på lösningar för att åtgärda garaget. Då vi arbetat länge ihop med både...

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.