Karolinska Sjukhuset - Svetsning, inklädnad och montage av Gasslussar, autoklaver och luftduschar Under 2017 utförde av Ninolab AB ett stort projekt på nya Karolinska sjukhuset i Solna. JURK Svetsteknik deltog i arbetet med nymontage av gasslussar, autoklaver och luftduschar.  Gasslussarna färdigställdes från scratch till slutlig produkt och...

Tillverkning av islådor till läkemedelsindustrin JURK Svetsteknik har ett återkommande uppdrag för läkemedelsindustin som innebär tillverkning av isådor för flygtransport av läkemedel. Arbetet innebär TIG-svetsning och MIG-svetsning av aluminiumlådan och detaljer samt infästning av fläktar och slutlig montering....

Reparation av kyltorn på taket till varuhuset NK JURK Svetsteknik har under ett antal veckor under hösten 2018 renoverat 4 st kyltorn på taket till varuhuset NK i Stockholm. Kyltornen var i behov av reparation och renovering eftersom de sprungit läck. Istället för att montera ner...

Renovering och ombyggnad av Vallgossen På uppdrag av Serneke Bygg fick vi förtroendet att delta i ombyggnaden av gamla Sankt Görans Gymnasium som byggs om och renoveras för att bli studentbostäder. Byggnaden är kulturhistorisk och därför har all renovering utförts varsamt med likvärdigt smide som tidigare...

Demontering av rulltrappor Jurk Stålmontage utförde demontering av rulltrappor på H&M i Uppsala då butiken ska byggas om. Vi demonterade, lyfte ner och fraktade bort totalt 4 st rulltrappor. Nedlyften utfördes med för ändamålet specialbyggd lyftutrustning av utbildad och certifierad personal för att minimera risken för...

Rivning av rulltrappor i Gallerian i Stockholm Under våren och försommaren 2016 utförde vi demontering och rivning av rulltrappor på uppdrag av Skanska i Gallerian i Stockholm. Totalt demonterade och rev vi 9 st rulltrappor och 2 st rullband. Arbetet utfördes nattetid för att inte störa...

Flytt av rullband i köpcentrum Jurk Stålmontage utförde flytt av rullband i samband med en större renovering och ombyggnad av ett köpcentrum i Stockholm. Uppdraget innebar att flytta 2 st rullband vi huvudentrén för att skapa mer butiksytor. Vi demonterade och magasinerade rullbanden för att ca...

Ombyggnad av spårdepå i Saltsjöbaden Under 2017-2018 utförde vi en ombyggnad av spårdepå i Saltsjöbaden på Uppdrag av BTH Bygg och SL. Ombyggnaden bestod bland annat i att förstärka spåren inne i servicehallarna, tillverka nya service plattformar samt uppföra en ny stålbyggnad på spårområdet. Arbetet utfördes...

Nya gångtrappor i Hötorget T-bana I samband med utbyte av rulltrapporna ner till perrongen på Hötorget T-bana så tillverkade vi 2 st gångtrappor som monterades mellan rulltrapporna för att öka trafik kapaciteten. Trapporna tillverkades i delar på vår verkstad och monterades på plats under sommaren 2017. Vi tillverkade...

Renovering av Stadsmuseet i Stockholm Bland annat byggde vi gallergrindar som är skapade i design Anno 1500 tal i renoveringen av Stadsmuseet i Stockholm. Vi har även byggt om spiraltrappor för att klara dagens krav, monterat moderna, rostfria ventilationsgaller och förstärkt stommarna genom att klä gamla...

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.