Renovering och ombyggnad av Vallgossen På uppdrag av Serneke Bygg fick vi förtroendet att delta i ombyggnaden av gamla Sankt Görans Gymnasium som byggs om och renoveras för att bli studentbostäder. Byggnaden är kulturhistorisk och därför har all renovering utförts varsamt med likvärdigt smide som tidigare...

Demontering av rulltrappor Jurk Stålmontage utförde demontering av rulltrappor på H&M i Uppsala då butiken ska byggas om. Vi demonterade, lyfte ner och fraktade bort totalt 4 st rulltrappor. Nedlyften utfördes med för ändamålet specialbyggd lyftutrustning av utbildad och certifierad personal för att minimera risken för...

Rivning av rulltrappor i Gallerian i Stockholm Under våren och försommaren 2016 utförde vi demontering och rivning av rulltrappor på uppdrag av Skanska i Gallerian i Stockholm. Totalt demonterade och rev vi 9 st rulltrappor och 2 st rullband. Arbetet utfördes nattetid för att inte störa...

Flytt av rullband i köpcentrum Jurk Stålmontage utförde flytt av rullband i samband med en större renovering och ombyggnad av ett köpcentrum i Stockholm. Uppdraget innebar att flytta 2 st rullband vi huvudentrén för att skapa mer butiksytor. Vi demonterade och magasinerade rullbanden för att ca...

Ombyggnad av spårdepå i Saltsjöbaden Under 2017-2018 utförde vi en ombyggnad av spårdepå i Saltsjöbaden på Uppdrag av BTH Bygg och SL. Ombyggnaden bestod bland annat i att förstärka spåren inne i servicehallarna, tillverka nya service plattformar samt uppföra en ny stålbyggnad på spårområdet. Arbetet utfördes...

Nya gångtrappor i Hötorget T-bana I samband med utbyte av rulltrapporna ner till perrongen på Hötorget T-bana så tillverkade vi 2 st gångtrappor som monterades mellan rulltrapporna för att öka trafik kapaciteten. Trapporna tillverkades i delar på vår verkstad och monterades på plats under sommaren 2017. Vi tillverkade...

Renovering av Stadsmuseet i Stockholm Bland annat byggde vi gallergrindar som är skapade i design Anno 1500 tal i renoveringen av Stadsmuseet i Stockholm. Vi har även byggt om spiraltrappor för att klara dagens krav, monterat moderna, rostfria ventilationsgaller och förstärkt stommarna genom att klä gamla...

Konstruktion och montering av skärmtak Vi utförde vi konstruktion och montering av skärmtak i stål och TRP 17 x 4,5 meter till Jula i Bromma Blocks. Taket är monterat i fasad med dragstag (Detan)....

Montage av gallerburar i parkeringsgarage Vi utför montage av gallerburar och om behov finns utför vi även demontering och modifiering när det gäller exempelvis garageburar för bilar, motorcyklar och förrådsutrymmen. Vi hjälper dig oavsett vilket fabrikat som önskas (t ex Troax eller Accelent). Vi kan även...

Konstruktionssmide av bockryggar till rulltrappor Konstruktionssmide är något vi, vid ett flertal tillfällen utfört för våra kunder. Kone, som detta projekt gällde, är marknadsledande på s.k. tunga rulltrappor, dvs. trappor i kollektivtrafik och liknande. Byten av dessa trappor utföres nattetid och är komplicerade och kostnadskrävande. Under...

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.