Ny VD till Jurk Service AB och Ny Koncernchef till JURK

För att möta kommande utmaningar i bolagens tillväxt har Styrelsen beslutat att förstärka Jurk Service AB genom att tillsätta en ny VD som på heltid kommer att fokusera på verksamheten. Martin Dubois kommer att övergå till att arbeta med samtliga JURK’s bolag som koncernchef.

Jurk Service AB omsätter idag 120 Mkr och består av verksamheterna Jurk Svetsteknik, Jurk Rulltrappa och Jurk Hiss.

Patrik Ljungström som tillträder som VD för Jurk Service AB redan den 8 januari 2018, har en bakgrund som ingenjör, affärsutvecklare och egenföretagare. Han har under många år arbetat med försäljning och leveranser till den offentliga sektorn såsom Stockholm Vatten. Utöver detta har Patrik varit styrelseledamot inom Jurk i många år, vilket gör att han har god kännedom om verksamheten sett ur ett helikopterperspektiv.

”Jag känner mig ödmjuk och inspirerad inför utmaningen att få leda Jurk Service AB in i framtiden. Mitt första fokusområde är att säkra att vi inom Rulltrappa verkligen uppfyller de nya krav och förväntningar som SL/Lokaltrafiken ställer på sina service entreprenörer” säger Patrik efter att avtalet signerats.

Styrelsen i Jurk Service AB har valt Patrik bland flera intressanta kandidater. ”Vi kan konstatera att Patrik väl överensstämmer med den kravprofil vi skrivit. Att kunna rulltrappsteknik har inte varit en avgörande fråga. Jurk Service AB har sannolikt redan högst kompetens i Sverige inom vår nisch, att renovera tunga trafik-rulltrappor” förklarar Martin Dubois.

I Jurk koncernen ingår även verksamheterna Jurk Stålmontage, Jurk Bostad och Jurk Fastighet vilka tillsammans med Jurk Service omsätter 220 Mkr.

Tidigare deltids-VD i Jurk Service AB, Martin Dubois, kommer att fortsätta arbeta för JURK, nu som koncernchef på heltid.

”Som koncernchef kommer jag att arbeta med frågor som berör samtliga bolag inom JURK. Vi har en mycket kompetent personal, vilket leder oss mot en ljus framtid för samtliga verksamheter. Trots bostadsmarknadens avmattning råder det faktiskt en mycket god konjunktur i Sverige” avslutar Martin Dubois.

 

Vi hälsar Patrik och Martin välkomna i sina nya roller och ser verkligen fram emot ett spännande 2018 på JURK.

Kalle Berghard och Paul JurkJurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.