För att möta kommande utmaningar i bolagens tillväxt har Styrelsen beslutat att förstärka Jurk Service AB genom att tillsätta en ny VD som på heltid kommer att fokusera på verksamheten. Martin Dubois kommer att övergå till att arbeta med samtliga JURK’s bolag som koncernchef. Jurk Service AB omsätter idag 120 Mkr och består av verksamheterna Jurk...

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.