Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

Nedan kan du läsa om JURK bostads Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöpolicy.

Kvalitetspolicy

För att skapa god lönsamhet för koncernen skall Jurk Bostad producera bostäder med högt hantverks kunnande och noggrannhet i koncernens regi. Utöver detta skall Jurk Bostad även åta sig externa arbeten mot professionella beställare.

Lagar, föreskrifter och beställares krav åtföljs. Detta lever vi upp till genom att Jurk Bostad följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K.

Alla uppdrag utvärderas efter färdigställande så att erfarenheten kan återföras i kommande projekt och vidareutveckla verksamheten.

Jurk Bostad ska på ett lönsamt sätt genomföra kvalitativa byggprojekt där vi möter kundens ställda krav.

Miljöpolicy

Jurk Bostad beaktar miljöaspekten i sina projekt, från projektering till utförande och färdigställande. Hänsyn skall tas till transporter, materialval, produktionsmetod och energihushållning. Företaget följer KMA-plan för att förebygga och säkerställa efterlevnad.

Lagar, föreskrifter och beställares krav åtföljs. Detta lever vi upp till genom att Jurk Bostad följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K.

Miljöplan skall upprättas i projekten och stämmas av fortlöpande så att verksamheten lever upp till miljöplanen för projektet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi erbjuder en arbetsplats där alla är delaktiga i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Företaget genomför vartannat år hälsoundersökningar på samtliga i personalen. Tillsammans med företagsvårdgivare tas vid behov fram åtgärdsplaner vid eventuell ohälsa.

Företaget utför årligen mätning av arbetsmiljön, utvärdering och sammanställning av personalenkäter i syfte att ständigt förbättra arbetsmiljön och för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företaget inventerar fortlöpande kompetensen och utför utbildningar för att säkerställa kompetens och personlig utveckling.

Jurk Bostad följer lagar, föreskrifter samt gällande kollektivavtal.

Uppdrag

Storhagens Gård

Ett nytt, exklusivt bostadsområde omgivet av golfbana och hästgårdar.

Historia

Tingvallavägen

På Tingvallavägen i Vallentuna har vi byggt ett 1 1/2-planshus i lösvirke.

-Material

Stenvallavägen

På Stenvallavägen i Vallentuna förvandlade vi en koja till ett slott.

Kompetens

Om Jurk Bostad

Vi bygger allt från enstaka villor till hela bostadsrättsområden.

Svetsmetoder

Policy

Stort hantverkskunnande och noggrannhet i koncernens regi.

Kontakt

Kontakt

Har du ett byggprojekt på gång? Hör av dig till oss!

”Vi är ett ungt och modernt byggbolag som gärna vill gå i frontlinjen när det gäller kvalitet och nytänkande. Jag är väldigt stolt över hur vi hanterar den rollen.”

Dan Wallerman, Platschef

Läs om Jurks övriga verksamheter

Rulltrappa

Rulltrappa

40 års erfarenhet av renovering, reparation och underhåll av rulltrappor.

Stålmontage

Stålmontage

Vi tillverkar och levererar stålkonstruktioner av högsta kvalitet.

Bostad

Svetsteknik

Vi erbjuder både bearbetning, montering, svets och smide.

Jurkbolagen AB Kontakta oss gärna via formuläret. Kom ihåg att välja vilken verksamhet det gäller. Är ditt ärende av generell karaktär väljer du Jurkbolagen.